Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 20 januari, 2022 - 06:03Uppdaterad: torsdag, 20 januari, 2022 - 07:47
  • Bild tagen vid en annan storm. Foto: ÅRTV

Storm påverkar skärgårds- och busstrafiken

Ålandstrafiken meddelar att torsdagens stormvindar kommer att påverka trafiken med m/s Ejdern, m/s Gudingen, m/s Skiftet, m/s Alfågeln och m/s Odin.

För Ejdern, som trafikerar Brändö-Kumlingerutten ställs alla avgångar in.

För Gudingen, som går på Södra linjen ställer man in avgången från Kökar 06:30 och från Långnäs 10:00, och angör inte vid de senare avgångarna vid Överö, Husö eller Kyrkogårdsö.
Skiftet väntas trafikera Södra linjen på alla avgångar, men angör inte heller Överö, Husö eller Kyrkogårdsö.

Alla Alfågelns avgångar på rutten Hummelvik-Torsholma är inställda i dag, det samma gäller m/s Odins avgångar på den tvärgående linjen.

Utöver skärgårdstrafiken varnar Ålandstrafiken också för att busstrafiken kommer att påverkas.
Till följd av hårda vindar och halt väglag är sannolikheten stor att bussturer i landsortstrafiken måste ställas in.

Tätortstrafiken planeras fungera som vanligt, med risk för smärre förseningar, och det kan bli så att Järsölinjen ställs in.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »