Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 7 december, 2010 - 15:02Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Stora miljöbrister vid bränslestationer

Bara fem av 21 besiktigade bränslestationer på Åland får godkänt. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har hittat flera allvarliga brister i bränslehanteringen. "Det är viktigt att också verksamheter med mindre omfattande kemikaliehantering tar sitt miljöansvar", säger miljöskyddsinspektör Jesper Svanfelt i ett pressmeddelande. Miljömyndigheten betonar att också låga koncentrationer av de miljö- och hälsoskadliga ämnen som petroleumprodukter innehåller kan skapa allvarliga problem. De brister man funnit är förorenad mark, obesiktigade cisterner och bränslerör i vattnet. Nu ställs krav på sanering, täta spillzoner och införande av kontrollrutiner.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »