Publicerad: torsdag, 6 augusti, 2020 - 10:41Uppdaterad: torsdag, 6 augusti, 2020 - 13:10

Stor passagerarförlust påverkade Tallinks resultat

Tallink Groups, där Tallink Silja är ett dotterbolag, passagerarantal minskade med 85 procent under årets andra kvartal jämfört med samma period år 2019, vilket hade en stor inverkan på bolagets resultat som minskade med 75 procent.

Bolaget skriver i ett pressmeddelande att covid-19 pandemin har påverkat bolaget avsevärt och att passagerarantalet minskade med 93 procent på bland annat rutterna Finland-Sverige och 77 procent på rutterna Estland-Finland.

Bolagets totala intäkter under årets andra kvartal var 65 miljoner euro jämfört med samma period i fjol då det var 256 miljoner euro. Företagets resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar för kvartalet var 2,4 miljoner euro jämfört med 51 miljoner euro under 2019.

Under kvartalet minskade dessutom de totala personalkostnaderna med 30 miljoner euro, varav merparten bestod av minskad arbetstid för besättningarna och därmed också lägre lönekostnader, samt de olika stöd som införts av regeringarna på de olika hemmamarknaderna.

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »