Publicerad: torsdag, 12 december, 2019 - 20:00Uppdaterad: fredag, 13 december, 2019 - 17:35

Stor organisationsreform väntar i Mariehamn

Stadens barnomsorg flyttas från socialförvaltningen till bildningssektorn. Det är en av de största förändringarna när Mariehamns stad gör en organisationsreform som börjar gälla år 2021. Av nuvarande socialnämnd bildas en äldrenämnd där äldresektorns ärenden handhas.

-Vi vill öka stans effektivitet och lagstiftningen med kommunernas socialtjänst, KST, i spetsen kräver det här, säger Roger Jansson, ordförande för den politiskt sammansatta kommittén som utarbetat förslaget.

Huvuddelen av den kommunala sociala servicen som ligger under kommunernas socialnämnder överförs till Ålands omsorgsförbund som ombildas till ett nytt KST.

För stadens del innebär det här att cirka elva miljoner euro överförs till KST.

Det ska också bildas ett ungdomsråd som ska föra barns och ungas talan och en tjänsteman ska ansvara för det här rådet. Ingen blir av med sitt jobb i samband med den här reformen och antalet nämnder minskas inte . Stadsfullmäktige ska ännu godkänna det här förslaget.