Publicerad: onsdag, 12 juni, 2019 - 07:07
  • Arkivfoto: Malin Lundberg.

Stödet för ett hållbart skogsbruk ändras

En ändring av landskapsförordningen om stöd för hållbart skogbruk har godkänts av landskapsregeringen.

Förordningen avgör bland annat hur stort stödbelopp som kan betalas för exempelvis maskinell markberedning, röjning eller grundförbättring av skogsbilvägar. Landskapsregeringen beslöt att förordningen ska träda i kraft den 1 juli 2019, samt att den ska utfärdas och publiceras i Ålands författningssamling.