Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 2 december, 2022 - 15:38Uppdaterad: fredag, 2 december, 2022 - 17:01

Stöd för storskaliga solcellsanläggningar utlyses

Landskapsregeringen utlyser ett investeringsstöd för solcellsanläggningar som företag med åländsk näringsrätt kan söka.

För att få ett stöd måste solcellsanläggningens nominella effekt vara mellan en och fem megawatt. Om landskapsregeringen behöver prioritera mellan projekt kommer de projekt som levererar den högsta effekten i förhållande till ansökt stödbelopp att beviljas stöd. Stödet kan högst utgöra 30 procent av de godkända kostnaderna, högst 400.000 euro.
Målet med stödet, som godkänts av lagtinget, är att utsläppen av växthusgaser ska minska så att Åland ska kunna uppnå de mål som finns i landskapets energi- och klimatstrategi för 2030. Åland har beviljats en miljon euro från EU för just investeringsstöd för solcellsanläggningar, och det är från den potten man planerar betala ut stöd till företag.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »