Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 18 april, 2011 - 16:07Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:21

Stöd för ökad mjölk-<BR>och köttproduktion

Landskapsregeringen stöder investeringar i fem lantbruksföretag med sammanlagt 947.000 euro i direkta bidrag och 710.000 euro i räntestödslån. Investeringarna uppgår till totalt cirka 2,7 miljoner euro och kommer att leda till en ökad produktion av mjölk och kött. Kapaciteten att producera mjölk i landskapet ökar med drygt 200 mjölkkoplatser eller nästan två miljoner kilo mjölk, vilket motsvarar cirka 14 procent av ÅCA:s nuvarande invägning.Kvar att fördela av årets medel för investeringsstöd till lantbruket finns cirka 300.000 euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »