Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 15 februari, 2022 - 20:15Uppdaterad: onsdag, 16 februari, 2022 - 06:41

Stöd för evenemang utanför högsäsongen

Små och medelstora företag kan få ett bidrag för evenemang som ordnas utanför den absoluta högsäsongen i juli månad.

Stödet kompletterar de principer som redan finns för Paf-bidrag, skriver landskapsregeringen i beslutet. Ansökan kan göras fortlöpande och ges i maximalt tre år för återkommande evenemang.

Stödet kan vara så stort som 40 procent av de stödberättigade kostnaderna, men bidrag under 5.000 euro beviljas inte.
Sökande kan också vara föreningar och stiftelser som bedriver ekonomisk verksamhet och evenemang som innebär samarbete mellan flera aktörer prioriteras.

Syftet med stödet är att främja satsningar på nya evenemang i ett uppbyggnads- eller utvecklingsskede.
Landskapsregeringen har också beslutat att evenemanget ska ha en positiv effekt på besöksnäringen och ska bidra till övernattningar och inresande till Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »