Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 7 december, 2010 - 15:01Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Stöd för anläggande av våtmark

Nu blir det möjligt att få stöd för anläggande av våtmarker och även för skötseln av dem under fem år. Näringsminister Torbjörn Eliasson har beslutat om stöd för så kallade "icke produktiva investeringar". Där ingår förutom våtmarkerna också återskapande av naturbetesmark och lövängar, samt byggande av stängsel för vissa betesområden. Stöd för naturbeten och lövängar har funnits tidigare, men inte gått att få de senaste åren. Det maximala stödet för anläggande av våtmark är 11.250 euro per hektar, för lövängar drygt 2.500 euro per hektar och för naturbetesmark drygt 600 euro per hektar. Det här gäller från årsskiftet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »