Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 april, 2022 - 11:17Uppdaterad: onsdag, 27 april, 2022 - 15:28
  • M/s Viking Glory, rederiets nya fartyg, som sattes i trafik i månadsskiftet februari-mars. Foto: PRIVAT

Stegvis normalisering för Viking Line

Viking Line-koncernen såg sin omsättning öka med 139 procent till nästan 59 miljoner euro under årets första kvartal, jämfört med samma period under fjolåret.
 

Siffrorna pekar på en stegvis normalisering trots en utmanande omvärld, enligt rederiets pressutskick.

De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 226 procent till 47 miljoner euro, och försäljningen till 45 miljoner jämfört med knappa 20 miljoner under 2021.
Mer än 520.000 passagerare har rest med koncernens fartyg under perioden.

Kvartalets resultat påverkades inledningsvis av pandemin, men från mitten av februari ökade efterfrågan inom passagerarsektorn, och efterfrågan på frakttransporter kvarstod.

Sedan slutet av februari, då Ryssland invaderade Ukraina, har däremot energipriserna påverkats drastiskt.
Viking Line ger i sin rapport inga framtidsutsikter, då framför allt det geopolitiska läget kan komma att ha oväntade effekter på verksamhete.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »