Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 25 februari, 2021 - 15:27Uppdaterad: torsdag, 25 februari, 2021 - 17:41
  • Om undantagsförhållanden införs stängs restaurangerna i hela landet, också på Åland.

Statssekreterare: Upp till LR besluta om skärpningar

Det är upp till landskapsregeringen att besluta om nya striktare restriktioner, uppger Malin Brännkärr, statssekreterare till justiteminister, tillika Ålandsminister, Anna-Maja Henriksson.

Riksregeringen gick på torsdagen ut med att de sju sjukvårdsdistrikt som befinner sig i smittspridningsfasen styrs till att omedelbart ta i bruk de striktaste begränsningarna och att vidta ytterligare åtgärder, till exempel en begräsning av sammankomster med fler än sex personer.

- Det är klart att regeringen hoppas att alla tar det här budskapet på mycket stort allvar, säger Malin Brännkärr.

Regeringen ämnar ta i bruk undantagsförhållanden och stänga restaurangerna mellan den 8 och 28 mars i alla sjukvårdsdistrikt som inte befinner sig på utgångsnivån. Ifall detta förverkligas ska restaurangerna stängas också på Åland. Övriga beslut gällande lokala smittskyddsåtgärder ska också under denna tidsperiod fattas av landskapsregeringen.

Under dagen uttalade sig också vicelantråd Harry Jansson (C) och landshövding Peter Lindbäck om hur dagens nya regler på riksnivå påverkar Åland.

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »