Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 5 april, 2019 - 08:15
  • Staten har tagit plan en finansiell plan som innefattar 45 miljoner till Åland. Foto Axel Eriksson

Staten tagit fram plan för miljoner till Åland

Finansministeriet har tagit fram en plan för de offentliga finanserna för åren 2020-2023 som innehåller ett anslag på 45 miljoner euro till Åland.

I planen finns pengar för renoveringar av 11 broar , bygget av en bro mellan Föglö och Gripö, men också en utökad klumpsumma med. Regeringen i Helsingfors skriver i rambeslutet att konsekvenserna av regeringens proposition om ändring av självstyrelselagen för Åland har beaktats. Men planen är ännu inget fastslaget och hittills alltså bara en plan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »