Publicerad: torsdag, 9 juli, 2020 - 14:53Uppdaterad: torsdag, 9 juli, 2020 - 16:47
  • Foto: Victor Enberg.

Staten garanterar miljonlån till Rederi Ab Eckerö

I dag meddelade riksregeringen att de beviljar statsborgen för lån till ett belopp av högst 10,8 miljoner euro för rederiaktiebolaget Eckerö.

Statsborgen för lån ges enligt det garantiprogram som riktar sig till rederier som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen. 

Eckerö är det första rederiet som beviljas statsborgen. Eckerökoncernens vd Björn Blomqvist berättar att det här lånet tryggar en del av rederiets finansiering.

I riksregeringens pressmeddelande står att syftet är att trygga Eckerös likviditet och bolagets verksamhet tills den exceptionella situationen till följd av coronakrisen är över.