Publicerad: torsdag, 25 juni, 2020 - 22:00Uppdaterad: fredag, 26 juni, 2020 - 11:01
  • Vicelantrådet Harry Jansson. Foto Nelly Björkqvist

Start för frivillig kommunsamgång

Lagen om kommunreformen, som den förra landskapsregeringen stiftade, ska nu upphävas i enlighet med det som lovades i regeringsprogrammet.

Lagberedningen har fått i uppdrag att ta fram ny lagstiftning.

-Vi tar bort lagen om ett Åland med fyra kommuner och vi tar bort spärren som hindrar kommunala samgåenden, säger vicelantrådet Harry Jansson (C ).

Man föreslår också att samgångsstödet revideras.

-Det vi ska stå för från landskapets sida är de faktiska kostnaderna, det ska inte vara enbart pengarna som styr samgåenden, säger Harry Jansson.
Slutresultatet ska vara att en kommun aldrig kan förlora ekonomiskt på att öka sitt invånarantal. Landskapsregeringen föreslår också ett särskilt stöd för skärgårdskommuner som går ihop och utöver det kan man få stöd enligt prövning.

-Vi kan inte förutse vilka kommunala konstellationer som kan bli verklighet, säger Harry Jansson.