Publicerad: måndag, 6 april, 2020 - 14:18Uppdaterad: tisdag, 7 april, 2020 - 14:29
  • Annette Holmberg-Jansson. Foto: Fredrik Granlund, ÅRTV
  • Eleonore Hedman. Foto: PRIVAT

Stark kritik mot förslag till ny alkohollagstiftning

Det riktas nu kritik mot landskapsregeringens lagförslag för den nya alkohollagstiftningen.

Det är den operativa samverkans- och referensgruppen för ANDTS-arbete på Åland som i en insändare kritiserar lagförslaget. Lagförslaget går i korthet ut på att öka tillgängligheten på alkohol, förlänga öppettiderna, tillåta 16-åringar att servera alkohol och slopa enportionsprincipen.
Gruppen menar att detta går emot landskapsregeringens eget alkohol- och drogpolitiska program och mot den forskning som finns på området som säger att det bästa är att minska tillgängligheten på alkohol för att förebygga alkoholrelaterade problem.
Gruppen menar att ekonomiska intressen aldrig får gå före folkhälsan.

-Vi hoppas att vi i gruppen ska höras om lagförslaget och att landskapsregeringen gör om det. 16-åringar är per definition barn och det känns orimligt att ha dem att servera alkohol i krogmiljö, säger Eleonore Hedman som är sekreterare i operativa gruppen.

Social-och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson påpekar att det som nu diskuteras är fyra punkter i en förordning.

-Vi behöver se över det här igen innan vi fattar något beslut och det här är ett lag-pm som låg klart redan från redan den förra regeringen, säger Annette Holmberg-Jansson.