Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 11 november, 2016 - 09:17
  • Samhällstekniska avdelningen i stan fortsätter argumentera för att Ålandsvägen byggs om även sommartid. Arkivfoto: Hasse Persson-Bru.

Stan vill bygga Ålandsvägen sommartid

Samhällstekniska avdelningen i Mariehamn tycker fortfarande att det entreprenadprogram som man tidigare tog fram gällande ombyggnaden av Ålandsvägen är det främsta och troligen enda sättet att driva projektet.

Det skriver man i beredningen inför nästa infrastrukturnämndsmöte.

Nämnden återremitterade frågan för att man ville flytta arbetet så det inte skulle pågå under sommarturistsäsongen. Man ville också att ombyggnaden skulle bjudas ut som en enda entreprenad, men samhällstekniska avdelningen skriver att det är omöjligt. I stället föreslår man att parterna tecknar ett gemensamt subordinationsavtal med huvudentreprenören för att helt klargöra vem som har huvudansvaret. Vad gäller vinterarbeten har stan haft möten med de större bolagen som sagt att det inte är ett alternativ för dem att bedriva ett så omfattande arbete som ombyggnad av Ålandsvägen under vinterförhållanden.

Infrastrukturdirektören föreslår nu att nämnden godkänner reviderade anbudshandlingar enligt den tidigare tidsplanen med byggstart våren 2017.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »