Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 9 november, 2016 - 10:28
  • Stadsfullmäktige godkände ett tilläggsanslag på 690.000 till Mariebad. Arkivfoto.

Stan satsar 690.000 på Mariebad

Stadsfullmäktige i Mariehamn har godkänt ett tilläggsanslag på 690.000 euro för ombyggnadsarbeten i Mariebad. Beslutet fattades enhälligt i går.

Pengarna behövs på grund av ökade driftskostnader efter att stadens fastighetsavdelning tagit över drift och underhållsansvar för Mariebad. Den internhyra man utgått ifrån vid övertagandet baserades på tidigare års driftskostnader vilket nu lett till ett underskott.

Tilläggsanslaget finansieras så att 90.000 euro som blev över från Islandias takrenovering tas ur årets budget, 250.000 finansieras med lån nästa år och resterade 350.000 finansieras i samband med budgetbeslut för 2018 och 2019.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »