Publicerad: fredag, 14 februari, 2020 - 13:42Uppdaterad: fredag, 14 februari, 2020 - 17:29
  • Ingrid Zetterman (L), stadsstyrelsens ordförande. Foto: ÅRTV
  • Sirkka Wegelius, stadsarkitekt. Foto: ÅRTV

Stadsstyrelsen väljer Wegelius centrumplan

Stadsstyrelsen går emot stadsutvecklingsnämnden i frågan om delgeneralplanen och beslöt att gå vidare med stadsarkitektens och kanslichefens förslag till stadsplan.

I omröstningen understödde sju av nio ledamöter att gå emot det liberalare ändringsförslaget som nämnden med en knapp majoritet röstade för i slutet av januari.
Det innebär bland annat att Ömsen inte får rätt att riva Boreniuska huset.
- Stadsstyrelsens främsta mål har varit att föra den här frågan framåt så att vi kan ta itu med andra processer. Frågan om centrumplanen har blivit otroligt känslomässig och komplex med en stor ideologisk dimension och jag är glad över att diskussionen var väldigt saklig den här gången, säger Ingrid Zetterman (Lib), stadsstyrelsens ordförande.
Samtidigt säger Zetterman att det är omöjligt att avgöra hur länge det kan ta innan en plan kan antas, eftersom man kan förvänta sig fler besvär och återremitteringar.
Ralf Knahpe, fastighetsutvecklare på Ömsen, vill inte ge någon kommentar i nuläget.