Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 7 februari, 2011 - 07:54Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:21

Stadsstyrelsen tar över farthinder

Frågan om att ta bort en avsmalning på Godbyvägen i norra Mariehamn tas över av stadsstyrelsen. Tekniska nämndens majoritet beslöt tidigare att det fartdämpande hindret skulle tas bort med hänvisning till att det innebar en olycksrisk. Det har visat sig att beslutet inte var tillräckligt berett, varför stadsstyrelsen nu tar över frågan. Något beslut har man ännu inte tagit.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »