Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 augusti, 2022 - 10:00Uppdaterad: onsdag, 10 augusti, 2022 - 10:00

Stadsstyrelsen ska besluta om renoveringsförslag för Doktorsvillan

Doktorsvillan i Mariehamn kan komma att renoveras för 750.000 euro.

Stadsstyrelsen ska besluta om saken på torsdag och renoveringsförslaget är ett resultat av kanslichefens beredning. Efter att infrastrukturnämnden tidigare konstaterat att det inte är någon idé att gå vidare med planerna att hyra ut Doktorsvillan begärde stadsstyrelsen att en tids- och budgetplan för en renovering inför Tall Ships Races 2024 skulle göras.

Om renoveringen blir av föreslås att internhyran för Doktorsvillan höjs från dagens 20.000 euro per år till 60.000 euro. Stadsdirektören föreslår att ett investeringsanslag ska beviljas och att det fördelas ut med 100.000 euro under detta år, 450.000 under 2023 och 200.000 euro under 2024.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »