• Foto: Malin Lundberg
Tage Silander och Sara Kemetter intervjuas av Nina Smeds
Publicerad: onsdag, 8 maj, 2019 - 19:33, uppdaterad: torsdag, 9 maj, 2019 - 08:45

Stadsstyrelsen röstade ner rivningsförbud

Med fem röster mot tre röstade stadsstyrelsen ner kanslichef Emma Dahléns förslag att lägga byggnads-, rivnings- och åtgärdsförbud för tomten där Boreniuska huset står.

Henrik Löthman (S), Sara Kemetter (S) samt Jonny Andersen (Lib) röstade för kanslichefens förslag. De reserverade sig också mot beslutet. Stadsstyrelsens viceordförande Sara Kemetter säger att man ville vänta på att delgeneralplanen blir klar innan man tillåter en rivning av fastigheten.
-Om det är rivet, så är det rivet och då kan man inte skydda det i delgeneralplanen, säger hon.

Kemetter säger också att rivningstillståndet är orättvist mot andra markägare i samma område, som fått rivningsförbud.
Stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ) säger att frågan är slutbehandlad för stadsstyrelsens del.

Fler Nyheter

ÅSS på pallen i SM

Staffan Lindberg om promenadsegern:
ÅSS hade två lag på prispallen när öppna svenska mästerskapen i J/70 seglades i Karlstad i helgen.

Var lång bordläggning laglig?

Anna Janson, ordförande kommunstyrelsen Lemland
Lemlands kommunfullmäktige beslöt i juni i år att inte utse några representanter till den grupp som ska styra kommunsammanslagningen, ett beslut som kommunstyrelsen nu funnit att inte är lagligt.

Jomala ser ut att godkänna räddningsmyndighet

Kommunstyrelsen i Jomala föreslår inför fullmäktige att man ska godkänna det avtalsförslag som finns för den gemensamma räddningsmyndigheten på Åland.

Sandtag kan gynna myrar

Ett sandtag nära två särskilt skyddsvärda myrar i Jomala skulle troligen inte påverka myrarna negativt.

Segelfartyg gästar Mariehamn

Imorgon onsdag gästas Mariehamn av tre segelfartyg som lägger till vid Kraftverkskajen.

Saltvik skjuter upp kommunreform

Kommundirektör Ewa Danielsson intervjuas av Felix Quarnström
Kommunstyrelsen i Saltvik beslöt att bordlägga ärendet om att utse representanter till förhandlingarna för kommunreformen.

Viking Lines näst bästa halvårsresultat sedan 2010

Viking Lines vd Jan Hanses:
Viking Line presenterade idag sitt halvårsresultat för 2019. Bolaget redovisar en förlust på 8,8 miljoner för årets sex första månader.

Utbildningar inleds inom bygg, maskin- och metallbranscherna

Ålands gymnasium inleder sysselsättningsfrämjande utbildning inom bygg och maskin- och metallbranscherna.

LR hördes inte i tid om nya postbestämmelser

Landskapsregeringen fick inte lämna in utlåtande om nya bestämmelser i Världspostkonventionen inom utsatt tid, trots att vissa av bestämmelserna finns inom landskapets lagstiftningsbehörighet.