Publicerad: onsdag, 8 maj, 2019 - 19:33Uppdaterad: torsdag, 9 maj, 2019 - 08:45
  • Foto: Malin Lundberg

Stadsstyrelsen röstade ner rivningsförbud

Med fem röster mot tre röstade stadsstyrelsen ner kanslichef Emma Dahléns förslag att lägga byggnads-, rivnings- och åtgärdsförbud för tomten där Boreniuska huset står.

Henrik Löthman (S), Sara Kemetter (S) samt Jonny Andersen (Lib) röstade för kanslichefens förslag. De reserverade sig också mot beslutet. Stadsstyrelsens viceordförande Sara Kemetter säger att man ville vänta på att delgeneralplanen blir klar innan man tillåter en rivning av fastigheten.
-Om det är rivet, så är det rivet och då kan man inte skydda det i delgeneralplanen, säger hon.

Kemetter säger också att rivningstillståndet är orättvist mot andra markägare i samma område, som fått rivningsförbud.
Stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ) säger att frågan är slutbehandlad för stadsstyrelsens del.