Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 27 januari, 2011 - 13:46Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:21

Stadssossar inleder valarbetet

-Mer inflytande åt ungdomar, en måttlig skattehöjning och senarelagda investeringar. Det är några av de idéer som Mariehamns socialdemokrater för fram inför höstens kommunalval. Föreningen siktar då på att utöka sina mandat i stadsfullmäktige från nuvarande sex till åtta. Socialdemokraterna säger nej till sparkravet på en miljon euro i nästa års budget och till att öka stadens skulder genom stora investeringar. Däremot förespråkar de en tillfällig skattehöjning på 0,5 procent för att kunna bibehålla den kommunala servicen. Mariehamns socialdemokrater har också valt en ny styrelse med Barbro Sundback som ordförande och Sara Kemetter som viceordförande. Övriga i styrelsen är Kaveh Bahar, Linda Söderström, Karin Lindbom, Frans Jansson, Oleg Kasianov och Siv Hallbäck.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »