• Partierna i stadsfullmäktige tycker det finns en obalans mellan politisk makt och politiskt ansvar i staden. Arkivfoto.
Roger Jansson (MSÅ) och Ingrid Johansson (L) debatterade frågan om en ny förvaltningsstadga i Åland idag-studion
Publicerad: onsdag, 30 januari, 2019 - 17:18, uppdaterad: onsdag, 30 januari, 2019 - 17:28

Stadspolitiker vill se bättre balans mellan makt och ansvar

Stadsfullmäktiges alla partier har enats om att stadens förvaltningsstadga behöver ses över inför nästa mandatperiod som börjar den 1 januari 2020.

På gårdagens stadsfullmäktigemöte lämnade man in en gemensam motion om detta, och i den skriver man att det under den pågående mandatperioden förekommit upprepade problem som grundar sig på en obalans mellan politisk makt och politiskt ansvar. Man skriver att medborgarna uppfattar att politikerna har fullt ansvar även i frågor där makten genom den nu gällande förvaltningsstadgan eller delegeringsbeslut överförts på tjänstemannaledningen.
- Det finns därför orsak att i förvaltningsstadgan se över hur en bättre balans kan uppnås mellan makt och ansvar, att överse hur stadens förtroendevalda bättre kan leva upp till de krav som allmänheten ställer på dem. Det finns också oklarheter avseende likadana eller likartade formuleringar i stadgan om olika beslutsnivåers ansvar och beslutsmakt, skriver partierna.

De föreslår nu att stadsstyrelsen tillsätter en politisk kommitté som kan ta fram ett förslag till ny förvaltningsstadga.

Fler Nyheter

Polisen grep två personer

Under natten mellan fredag och lördag hade polisen en del att stå i.

Skogsbrandvarningen upphävd

Alarmcentralen meddelar att skogsbrandvarningen upphävdes klockan 12 idag den 25 maj.

Bränsleförbrukningen på Töftöfärjan har ökat

Danielsson och Nordberg om den ökade förbrukningen:
Enligt siffror för 2018 har bränsleförbrukningen för Töftöfärjan ökat istället för minskat, som förhoppningen var, efter att den började gå efter turlista. Siffror för 2018 visar att det gått åt drygt 20 000 liter bränsle mer än 2017.

Rederi AB Eckerös nyförvärv vållar diskussion i Tallinn

Rederiet Tallinks styrelseordförande Enn Pant ondgör sig i en artikel i den estniska finanstidningen Äripäev över Rederi Ab Eckerös nyinköpta fartyg Finbo Cargo.

Styrelsen säger upp Kraftnät Ålands vd

Styrelseordförande Ida Hellgren:
Kraftnät Ålands styrelse säger upp vd Christian Augustsson.

Ny ekonomichef på ÅHS

Ulrika Österlund har utsetts till ny ekonomichef vid Ålands hälso- och sjukvård; ÅHS.

De åländska bolagen omsatte 2227 miljoner

De åländska företagen omsatte 2.227 miljoner under 2017. Företagens omsättning ökade alltså något, men vinsten minskade.

ÅHS vårdchef tar tjänstledigt

ÅHS vårdchef Sirpa Mankinen har begärt och beviljats tjänstledighet från första juni till den sista december 2020.

Medlemmar tillsattes i centralnämnden för lagtingsvalet

Landskapsregeringen har tillsatt fem personer i centralnämnden för lagtingsvalet i oktober.