Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 14 juni, 2024 - 14:17

Stadsplaneförslaget för Folkhälsans nybygge ställs ut

Förslaget på ändring av stadsplanen för stadsdelen Vreten i Mariehamn ställs nu ut till allmänt påseende i 30 dagar.

Ändringen görs för att kunna förverkliga Folkhälsans planerade nybyggnation vid korsningen Styrmansgatan-Kaptensgatan i Mariehamn. 
Stadsstyrelsen tog i torsdags beslutet att ställa ut stadsplaneförslaget. Allmänheten har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. 
Ärendet går sedan till stadsfullmäktige där stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta förslaget, under förutsättning att inga anmärkningar kommer in.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »