Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 24 maj, 2010 - 13:34Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Stadsnät blir EU-fråga

Mariehamns stad vänder sig nu till EU-kommissionen för att klargöra om planerna på ett så kallat operatörsoberoende stadsnät är förenliga med EU:s regelverk. Stadsstyrelsen har beslutat att lämna in en anmälan till kommissionen innan man går vidare med planerna på stadsnätet. Tanken är att bygga ut ett bredbandsnät som tryggar fri konkurrens till förmånliga priser. Enligt den kommitté som utredde frågan för fem år sedan borde ett nytt, stadsägt bolag bildas för att förverkliga nätet. Planerna har kritiserats av Mariehamns Telefon och Ålcom samt ifrågasatts av frisinnad samverkan och obunden samling i stadsstyrelsen. I både Finland och Sverige finns redan bredbandsnät som byggts i kommunal regi.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »