Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 17 september, 2018 - 15:06Uppdaterad: måndag, 17 september, 2018 - 16:47
  • Trobergshemmet har delvis utsatts för oskälig kritik, anser moderaterna i Mariehamn. Arkivfoto: Malin Lundberg

Stadsmoderater diskuterade äldreomsorgen

Förstärkt hemtjänst, centrumbostäder som passar äldre och en bättre dialog mellan ledning och personal. Det är några åtgärder som moderaterna i Mariehamn diskuterat när det gäller stadens äldreomsorg.

Enligt ett pressmeddelande påpekas att man på lång sikt bör förstärka hemtjänsten så att hjälp i det egna hemmet blir ett bättre alternativ. Ytterligare sägs att man vill veta om institutionerna är överbelastade för att vården inte sker på rätt nivå. Moderaterna vill dessutom se möjligheter att i centrum bygga bostäder som också passar äldre.

På kort sikt betonas vikten av att lösa vikariesituationen inom äldreomsorgen och att diskussionen om eventuellt treskiftessystem bör ske i dialog med personalen och bygga på frivillighet.

Mariehamnsmoderaterna anser också att Trobergshemmet delvis utsatts för oskälig kritik.

-De problem med wifi, temperatur, vikariebrist med mera som påtalats är något man delar med alla övriga vårdplatser och är på inget sätt sämst om jämförelser skulle göras, skriver Moderat Samling för Mariehamn i ett pressmeddelande.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »