Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 3 februari, 2020 - 16:18Uppdaterad: måndag, 3 februari, 2020 - 17:18
  • Stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman. Foto: Martina Eriksson.

Stadens bolag ska övervakas av kommitté

Mariehamns stad får en så kallad koncernkommitté som ska övervaka bland annat stadens bolag. Stadsstyrelsens ordförande liberalen Ingrid Zetterman förklarar att kommittén är ett nytt initiativ för i år som togs av den politiska kommitté som under förra året såg över stadens förvaltningsstadga.

Koncernkommitténs uppgifter låg tidigare på stadsstyrelsen och i kommittén ingår stadsstyrelsens ordförande, två ledamöter från stadsstyrelsen och en eller två övriga medlemmar.
- Kommittén är brett politiskt förankrad men en opolitisk person med sakkunskap kommer också att ingå i kommittén, säger Ingrid Zetterman.

Enligt Zetterman har händelserna kring Mariehamns stads bolag Enerexit och Mariehamns hamn inte påverkat tillsättandet av kommittén särskilt mycket.
- Vi har diskuterat händelserna men min uppfattning är att det inte är det som är orsaken till att man tillsätter koncernkommittén, säger Zetterman.

Koncernkommittén tillsätts på stadsstyrelsens sammanträde på torsdag.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »