• Stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman. Foto: Martina Eriksson.
Stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman förklarar vad den nya kommittén ska göra:
Stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (från Åland idag)
Publicerad: måndag, 3 februari, 2020 - 16:18, uppdaterad: måndag, 3 februari, 2020 - 17:18

Stadens bolag ska övervakas av kommitté

Mariehamns stad får en så kallad koncernkommitté som ska övervaka bland annat stadens bolag. Stadsstyrelsens ordförande liberalen Ingrid Zetterman förklarar att kommittén är ett nytt initiativ för i år som togs av den politiska kommitté som under förra året såg över stadens förvaltningsstadga.

Koncernkommitténs uppgifter låg tidigare på stadsstyrelsen och i kommittén ingår stadsstyrelsens ordförande, två ledamöter från stadsstyrelsen och en eller två övriga medlemmar.
- Kommittén är brett politiskt förankrad men en opolitisk person med sakkunskap kommer också att ingå i kommittén, säger Ingrid Zetterman.

Enligt Zetterman har händelserna kring Mariehamns stads bolag Enerexit och Mariehamns hamn inte påverkat tillsättandet av kommittén särskilt mycket.
- Vi har diskuterat händelserna men min uppfattning är att det inte är det som är orsaken till att man tillsätter koncernkommittén, säger Zetterman.

Koncernkommittén tillsätts på stadsstyrelsens sammanträde på torsdag.

Fler Nyheter

Motstånd och få barn drar ned vaccinationsskyddet

Mia Kontio och Olli-Pekka Lehtonen:
Åland och svenska Österbotten ligger i botten när Institutet för hälsa och välfärd mäter vaccinationsgraden i landet.

Stadsdirektör söker jobb på Justitieministeriet

Barbara Heinonen:
Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen har sökt en tjänst som riksfogde vid Justitieministeriet i Helsingfors. Hon är en av fem sökande till tjänsten. Tjänsten tillsätts i början av december för en tidsperiod på fem år.

Körkortsregistret ska förnyas

Nyhetsnotisen i ljudform:
Det åländska körkortsregistret är i behov av förnyelse, både vad gäller systemuppbyggnad och som teknisk plattform. Det konstaterar landskapsregeringen som nu tecknat avtal med Åda Ab gällande en förstudie för förnyelse av registret. Kostnaden blir enligt landskapsregeringens uppskattning 8550 euro.

Lägenhetshus planeras vid Havsvidden

Nyhetsnotisen i ljudform:
Nu har Bostads Ab Havsvidden i Geta fått jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen. Tillståndet innebär att bostadsbolaget nu kan ingå ett legoavtal med Havsvidden Ab gällande ett markområde där man planerar att uppföra ett lägenhetshus i två våningar. Huset ska rymma åtta lägenheter.

Åländsk skogsindustri påverkas inte ännu av riksstrejk

Kenneth Berndtsson:
De åländska skogsbolagen påverkas inte nämnvärt av strejken inom skogsindustrin i riket. Pappersindustrin är igång igen, men sågverken och fanérfabrikerna har fortfarande strejk. Kennet Berndtsson på Skogax säger att det inte märkts mycket.

50 kommunanställda ska implementeras i KST

KST-ordföranden Runar Karlsson intervjuas av Owe Sjöblom:
När Ålands omsorgsförbund ombildas till Kommunernas socialtjänst (KST) blir personalstyrkan 50 personer större.

Inte samhällets sak att stormsäkra elnätet

Utvecklingsminister Alfons Röblom intervjuas av Tomas Tornefjell:
- I dagsläget finns det inga möjligheter för landskapsregeringen att vara med och betala för att stormsäkra elnätet. Det säger utvecklingsminister Alfons Röblom (HI), som bland annat ansvarar för energifrågor.

WHA-bygget framskrider som planerat

Projektledare Dan Engblom om arbetet på WHA
Ombyggnationen av Wiklöf Holding Arena framskrider som planerat. - Vi har inte stött på några överraskningar alls ännu här på WHA, säger projektchefen Dan Engblom.

Ålbiocom vill anlägga fler våtmarker

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Ålbiocom Ab, alltså tidigare Ålandskomposten Ab, önskar anlägga fler våtmarker för att förbättra reningsstegen av näring, gärna i samarbete med landskapsregeringen. Det här är ett av de konkreta förslag som kommit fram under landskapsregeringens kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sund.