Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 23 juni, 2021 - 10:06Uppdaterad: onsdag, 23 juni, 2021 - 12:33
  • Stadsfullmäktige hade möte i stadshuset i går. Arkivfoto.

Staden köper S:t Göranshemmet

Mariehamns stad går in för att köpa Norra Esplanadgatan 7B som i dag rymmer pensionärsboendet S:t Göranshemmet.

Stadsfullmäktige beviljade i går ett tilläggsanslag på 600.000 euro för köp av byggnaden och den 485 kvadratmeter stora tomten. Infrastrukturnämnden får komma överens om köpevillkor och genomföra köpet.

Fullmäktige beviljade också ett tilläggsanslag om 650.000 euro för tillbyggnad av Ytternäs skola. Ytterligare 1.450.000 euro i tilläggsanslag godkändes för projektet nästa år. På förslag av Camilla Gunell (S) beslöt fullmäktige enhälligt att be landskapsregeringen om tilläggsfinansiering för att kunna använda bästa tillgängliga miljöteknik och hållbara energilösningar. På förslag av Barbro Sundback (S) bestämde man, med rösterna 16 för och 7 emot, att de höjda internhyrorna för tillbyggnaden måste lösas på ett sätt som inte drabbar bildningsnämndens verksamhet.

På mötet gav fullmäktige också stadsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att staden utses till värdhamn för Tall Ships Races 2024 och ingå avtal om detta.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »