Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 29 april, 2020 - 06:10Uppdaterad: onsdag, 29 april, 2020 - 09:34

Staden hanterar företagsstöd

Mariehamns stad har nu börjat hantera företagsstöd, något som inte sker i normala fall.

Staden har avsatt personal och rutiner för att sköta om det statliga företagsstöden till egenföretagare. Det finns cirka 700 ensamföretagare i Mariehamn enligt arbets- och näringsministeriet.

Staden har ansökt om statsbidrag från arbets- och näringsministeriet, för att hjälpa ensamföretagare som hamnat i en tillfälligt svår ekonomisk situation på grund av coronaviruset. För att påskynda handläggning och utbetalning börjar staden ta emot ansökningar redan innan beslutet om bidrag bekräftas från ministeriet. Stödet är av engångsnatur och är på 2.000 euro och villkoret för att få stöd är att ensamföretagarens ekonomi och omsättning har försvagats efter den 16 mars 2020 på grund av coronavirusepidemin och att företagaren anses ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.

Mer information om hur ansökan går till finns på stadens hemsida.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »