Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 18 november, 2021 - 15:32Uppdaterad: torsdag, 18 november, 2021 - 17:10

Staden får fler speciallärare

När stadsfullmäktige godkände budgeten för 2022 inkom ett antal ändringsförslag och några av dem fick bifall.

Bland annat ville socialdemokraten Sara Kemetter att bildningsnämnden ska få 130.000 euro extra för att kunna anställa två speciallärare. Det godkändes av fullmäktige.

När det gäller avyttring av fastighetsbeståndet blev beslutet att att det är fullmäktige som ska godkänna en eventuell försäljning. Stadsstyrelsen hade som förslag att det skulle ges en öppen fullmakt till just stadsstyrelsen för att de skulle kunna godkänna försäljningar, men så blir det inte.

I torsdagens Åland idag hörde vi dels stadsfullmäktiges ordförande Johan Ehn (MSÅ) och ledamoten Sara Kemetter (S).

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »