Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 19 juli, 2022 - 09:30Uppdaterad: tisdag, 19 juli, 2022 - 15:12

Stabilt första halvår för Ålandsbanken

Ålandsbanken redovisar ett stabilt resultat i sin halvårsrapport som offentliggjordes i dag.

Rörelseresultatet minskade knappt, från 24,4 miljoner euro till 24,3 miljoner euro, jämfört med det första halvåret under 2021.

Däremot minskade rörelseresultatet med 23 procent under det andra kvartalet jämfört med samma tidsperiod ifjol, från 13,6 miljoner euro till 10,4 miljoner euro.

Vd Peter Wiklöf uppger att banken trots världsläget med bland annat kriget i Ukraina, stigande räntor och hög inflation, sett ett fortsatt stabilt nettoinflöde av nya kunder och placeringsvolymer.

”Sammanfattningsvis ett tillfredsställande första halvår där vi får förbereda oss på ett fortsatt turbulent andra halvår men jag upplever att Ålandsbanken tar sig an även resten av året med god tillförsikt”, skriver han.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »