Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 7 december, 2021 - 20:35Uppdaterad: onsdag, 8 december, 2021 - 16:04
  • Arbetet med Finlands nya nationalspråkstrategin leddes av en styrgrupp där statsminister Sanna Marin var ordförande.

Språkstrategi ska trygga rätten till service på svenska

Finlands regering har klubbat en ny nationalspråksstrategi vars målsättning är att trygga tillgången till service på både svenska och finska samt att förbättra språkklimatet.

Strategin innehåller 62 konkreta åtgärder som ministerierna nu ska verkställa. Ett av målen är att säkerställa tillgången på språkkunnig arbetskraft och därför ska arbetskraftsbehov hädanefter utredas också på basen av språk, berättar Anna Kiiskinen, konsultativ tjänsteman på justitieministeriet.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström gläds över nationalspråkstrategin som han tror kommer att stärka svenska språkets ställning i Finland.

- Det berör inte direkt Åland, men har enorm indirekt betydelse om alla punkter skulle förverkligas, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »