Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 27 november, 2023 - 12:59Uppdaterad: måndag, 27 november, 2023 - 16:01
  • Foto: Försvarsutbildningsföreningen.

Spörsmål: Vill riksregeringen att fler ålänningar gör militärtjänst?

Kommer regeringen att vidta några åtgärder för att främja militärtjänstgöring bland ålänningar? Det vill riksdagsledamoten Mika Kari (SDP) veta genom ett skriftligt spörsmål till riksregeringen.  

Mika Kari, som är medlem i riksdagens försvarsutskott, vill också veta vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att på ett bättre sätt utnyttja ålänningarnas kompetens inom försvaret.  

I spörsmålet skriver Mika Kari att säkerhetsläget har förändrats oåterkalleligt och att den nya situationen kräver förändringar i Finlands försvarspolitik. Han omnämner föreningen Ålands reservister som en positiv utveckling och menar att den här kompetensen bör utnyttjas mer i framtiden. Han påpekar också att färre än 10 procent av personer med åländsk hembygdsrätt utför värnplikten frivilligt.  

Enligt regeringsprogrammet ska värnplikten utvecklas och Mika Kari anser att man då bör bedöma frågan om ålänningarnas värnplikt.  

“Beslutet om att utvidga värnplikten ligger sist och slutligen hos självstyrelsen, det vill säga lagtinget, men den finska regeringen kan ändå visa aktivitet i frågan”, skriver Mika Kari.  

Ett spörsmål ska besvaras inom 21 dagar efter att det lämnats in till statsrådets kansli. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »