Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 19 januari, 2021 - 15:29
  • Lantrådet ska svara på spörsmålet. Arkivbild.

Spörsmål inlämnat om Karlström-incidenten

Fem lagtingsledamöter från Socialdemokraterna och Liberalerna har författat och undertecknat ett spörsmål kring landskapsregeringens hantering av näringsminister Fredrik Karlströms (MSÅ) karantänsbrott.

- Lantrådet måste kunna leda sin regering på sådant sätt att det är tydligt att ministrarna också omfattas av reglerna och att de också utgör förebilder för andra. Ledarskapet i regeringen svajar, och därmed också regeringens funktionsduglighet i en allvarlig kris, lyder spörsmålet.
Man ifrågasätter bland annat det faktum att lantrådet Veronica Thörnroos (C) tydligt gett Fredrik Karlström sitt fortsatta förtroende, och att det i media getts avvikande signaler kring huruvida lantrådet kände till resplanerna i förväg eller inte.
- Hur avser lantrådet återskapa förtroendet för de rekommendationer som regeringen regelbundet ger ålänningarna och stärka medborgarnas vilja att följa dem, om inte ministrarna själva följer regeringens rekommendationer, slutar spörsmålet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »