Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 27 juni, 2022 - 16:03Uppdaterad: tisdag, 28 juni, 2022 - 16:20
  • Socialdemokraterna och liberalerna har lämnat in ett spörsmål till landskapsregeringen.

Spörsmål inlämnat med anledning av elhybridfärja-domen

Socialdemokraterna och liberalerna har lämnat in ett spörsmål till landskapsregeringen med anledning av tingsrättens dom om skadestånd på tio miljoner till följd av den avbrutna avtalet om elhybridfärja.

- Vi uppfattar att man inte har vidtagit alla de åtgärder man kunde ha gjort för att verka för att ålänningarna ska betala så lite som möjligt, säger Ingrid Zetterman (Lib), en av de sju undertecknarna till spörsmålet.

- Varför föreslog inte landskapsregeringen för lagtinget att fullmakten skulle återtas med säkerställd majoritet och varför underlät LR att vidta risk- och skademinimerande åtgärder, samt på vilket sätt avser landskapsregeringen involvera lagtinget i den fortsatta behandlingen kring skadestånd, räntor och eventuella ytterligare rättegångskostnader?, skriver de i sitt spörsmål.

Tidigare diskuterades ett misstroende i frågan men nu blev det ett spörsmål som i sin tur kan utmynna i en misstroende-omröstning senare.

- Det kanske är så att den sittande regeringen inte vill ha den här frågan avgjord före val, för då är det den regering som sitter som måste få fram pengarna, säger Nina Fellman (S).

Spörsmålsställarna har inte några önskemål om extra plenum med anledning av spörsmålet men det väntas bli debatt i lagtinget efter sommaren. Själva spörsmålet ska besvaras senast den åttonde juli.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »