Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 maj, 2024 - 06:03Uppdaterad: onsdag, 15 maj, 2024 - 07:47
  • Aktiviteten som det går att få stöd för ska vara i anslutning till skoldagen. Arkivbild.

Specialunderstöd för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga sänks till nästa läsår

Landskapsregeringen har sänkt specialunderstödet för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga med 40 000 euro inför kommande läsår jämfört med vad som satsades i fjol.

 I år finns det 160 000 euro av PAF-medel som är fördelat jämnt mellan kultur och idrott. Syftet är att stimulera barn och unga till fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen samt för att stimulera barn och unga att prova på samt utöva olika former av kultur- och konstaktiviteter i anslutning till skoldagen. Den understödda verksamheten ska inte ersätta kommunens ordinarie fritidsverksamhet utan komplettera, utöka eller utveckla den.   

Stödet kan sökas av kommuner, ensam eller gemensamt, och föreningar. Målgruppen är eleverna i grundundervisningens årskurs 1-9 samt barn i förskolan.  

Ansökningstiden för specialunderstöd är den 24 maj för aktiviteter som planeras under läsåret 2024-2025. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »