Publicerad: onsdag, 11 september, 2019 - 11:04Uppdaterad: onsdag, 11 september, 2019 - 11:05

Spädbarn föll från skötbordet – mamman åtalas

En kvinna åtalas efter att hennes spädbarn föll ner från skötbordet i samband med ett blöjbyte. Enligt landskapsåklagaren har kvinnan av oaktsamhet förorsakat sitt barn en kroppsskada “som inte varit ringa”.

Händelsen inträffade då kvinnan lämnade det åtta månader gamla spädbarnet utan uppsyn, i samband med att hon vände sig bort från skötbordet och tog några steg för att väta tvättlappar. Under tiden har barnet på skötbordet rört sig på ett sådant sätt att det fallit ner på golvet. En fallhöjd på 90 centimeter resulterade i en lårbensfraktur.

Åklagaren bedömer att kvinnan genom sitt handlande har underlåtit att förhindra att barnet skadas och att underlåtenheten är straffbar. Åklagaren yrkar på mellan 40 och 45 dagsböter.

Kvinnan har erkänt själva händelseförloppet men bestrider att hon har handlat brottsligt.