Publicerad: torsdag, 10 oktober, 2019 - 12:39

Socialnämnden behöver mer pengar

Socialnämnden i Mariehamn anhåller om ett tillägsanslag på 910 000 euro för budgetåret 2019. Barnomsorgen har överskridt sin budget med 250 000 euro, på grund av kostnader som uppstod för de 16 daghemsplatser som skapades när Flaggskeppet stängdes och verksamheten flyttade till det nya daghemmet Skogskullen.

Äldreomsorgen har förbrukat 160 000 euro för mycket, bland annat på straffavgifter till ÅHS för att staden ej kunnat erbjuda plats för klinikfärdiga patienter. Man har också tvingats köpa vårdplatser i andra kommuner .

Inom socialservicesektorn har budgeten för barnskydd, handikappservice och beroendemottagningens institutionsvård överskridits med 500 000 euro.

-Det är mycket pengar och det är beklagligt, men det handlar om sådant som uppstått efter att budgetramen klubbades i juni 2018. Det säger Ulf-Peter Westmark, som är ordförande för socialnämnden i Mariehamn.

Samtliga avdelningar har nu fått anvisningar om att spara in på bland annat materialinköp, inköp av tjänster och fortbildning.