Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 30 mars, 2023 - 13:24Uppdaterad: torsdag, 30 mars, 2023 - 14:30
  • Stadsledningen får kritik av socialdemokraterna. Arkivbild.

Socialdemokraterna i staden vill att beslutet om Ida Mann dras tillbaka

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Mariehamn accepterar inte stadsledningens och stadsstyrelsens beslut att Ida Mann inte får fortsätta som stadsmiljöchef. Det framgår i en gemensam skrivelse till medierna på Åland.  

Socialdemokraterna menar att motivet till varför hon inte får fortsätta är oklart. De anser att Ida Mann har lyckats få en positiv utveckling hos personalen inom infrastruktursektorn under den tid hon haft tjänsten. 

Enligt Socialdemokraterna är hela förfarandet är ett uttryck för maktfullkomlighet från stadsledningens sida. Man vill sparka en omtyckt och kompetent förvaltningschef utan att höra den berörda personalen, utan att klargöra de verkliga grunderna för beslutet samt genom att föra ärendet till stadsstyrelsen några dagar innan prövotiden går ut. 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen kräver att stadsstyrelsens beslut att sparka Ida Mann återtas och att hon erbjuds fortsatt anställning som stadsmiljöchef i Mariehamn. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »