Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 11 mars, 2019 - 06:14Uppdaterad: måndag, 11 mars, 2019 - 17:19
  • Föglös kommundirektör hör till de femton kommundirektör som kritiserar den nya socialvårdslagstiftningen på flera punkter. Foto Marika Kvarnström.

Snäv tidtabell problem för ny socialvårdslag

Förslaget till ny socialvårdslagstiftning innebär på många punkter en förbättring för invånarna, men också en hel del problem. Det skriver de femton åländska kommundirektörerna och kommunförbundet i ett gemensamt pressmeddelande.

Problemen man lyfter fram är främst den snäva tidtabellen för genomförandet, orealistiska kostnadskalkyler i och med en utökad bemanning, samt de specifika behörighetskrav för socialarbetare som kan försvåra rekryteringen av personal som utbildat sig i Sverige.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »