Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 24 januari, 2018 - 05:50Uppdaterad: onsdag, 24 januari, 2018 - 16:08
  • Jomalas tekniske chef Magnus Nordin. Foto: Marika Kvarnström.

Snart rivs byggnaderna där samlingshuset ska byggas

Den gamla branddepån och det gamla bankhuset i Jomala ska rivas och ge plats åt det nya samlingshuset.

Byggnaderna är från 60- och 70-talen och i lokalerna finns även två lägenheter. Hyresgästerna har hittat nya boenden och daghemmet Myran har flyttat till tillfälliga lokaler vid Överby daghem. Ungdomsgården huserar just nu vid Vikingahallen.

- Rivningen kommer bjudas ut och något företag får det på entrepenad. Det finns en fjärrvärmeledning där som sedan måste flyttas och man måste ta vatten- och elledningar i beaktande, säger Jomala kommuns tekniska chef Magnus Nordin.

Kalkylen för det nya samlingshuset i Prestgårdenby är 5,5 miljoner.

Nu väntar man alltså på ett rivningsbeslut innan de gamla bygganderna kan falla till marken. Troligen startar det arbetet i februari.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »