Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 27 juni, 2022 - 17:09
  • Från och med 1 september kan inte arbetstagare vägra utandningsprov på fartyg.

Snart olagligt att vägra utandningsprov på fartyg

Ny lagstiftning gör att arbetstagare på fartyg inte kan vägra utandningsprov. Det är vice vd för Rederierna i Finland, Hans Ahlström, som föreslagit lagförslaget som nu träder i kraft den 1 september.

Lagen ska hjälpa till att förebygga olyckor och se till så att personalens säkerhet och hälsa inte äventyras.
- Enligt avtal kan man be arbetstagarna att göra ett blåstest under arbetstid, men arbetsdomstolen har konstaterat att det måste finnas en lagparagraf som förpliktigar sjömannen att blåsa, annars får man vägra, förklarar Hans Ahlström.

Bakgrunden till den nya lagen kommer från ett fall där en anställd vägrade att göra blåstest, vilket sen blev en av flera grunder till uppsägning. Fallet gick då vidare till arbetsdomstolen, där det blev klart att det inte räcker med enbart ett avtal om en anställd vägrar att göra blåstest. Hans Ahlström säger också att det enbart rör sig om enstaka fall som vägrar blåsa och att majoriteten gör blåstest när de blir ombedda.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »