Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 6 mars, 2021 - 10:00Uppdaterad: lördag, 6 mars, 2021 - 14:19
  • Foto: ÅRTV

Snart möjligt att covid-testa hela fartyg och flygplan

Snart kan det bli möjligt att testa ett helt fartyg eller flygplan vid misstanke om smittsam sjukdom.

Riksdagen debatterade under förra veckan obligatoriska hälsokontroller som i praktiken innebär att en läkare i sjukvårdsdistriktet, i Ålands fall vid ÅHS, kan fatta ett beslut om huruvida en enskild person ska testas för att förebygga spridning av allmänfarlig smittsam sjukdom.
Man kan, om lagen godkänns, besluta testa ett helt fartyg eller flygplan om skäl finns för det.

- Lagförslaget försvårar inte inresande från andra länder, då det finns grupper som måste kunna resa över gränserna trots pandemin, säger den åländske riksdagsledamoten Mats Löfström.

Tanken är inte att man ska testa varenda person som korsar gränsen, utan bara om man befarar att personen är smittad eller kommer från ett högriskområde.
- I verkligheten innebär det inga dramatiska förändringar eftersom ansvarig smittskyddsläkare redan har befogenhet att sätta personer i obligatorisk karantän, säger Mats Löfström.
Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 april.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »