Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 juli, 2021 - 14:06Uppdaterad: tisdag, 20 juli, 2021 - 14:16
  • ÅMHM har hittat flera brister hos en djurhållare som föder upp nötdjur. Genrebild från Pixabay.

Smutsigt och trasigt djurstall måste åtgärdas

En djurägare som föder upp nötdjur måste vidta åtgärder efter att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) gjort inspektioner vid dennes djurhållningsställen och upptäckt flera brister.

En hall för uppfödning av nötdjur måste rengöras då den var blöt av urin och smutsig vid granskningarna. Hallen måste också repareras då stallväggarna av metallmaterial var trasiga och innebar en skaderisk för djuren.

ÅMHM skriver också att de uppbundna djuren på det ena djurhållningsstället hade för lite strömaterial att stå på och på det andra djurhållningsstället fanns inget strö alls. Vid det ena djurhållningsstället var betonggolvet så halt att två tjurar gled iväg med klövarna när de stod på det, så det måste djurhållaren också åtgärda.

ÅMHM konstaterar också att djurhållaren köpt in kalvar som endast var 1-2 eller 2-4 dygn gamla trots att djurskyddsförordningen säger att kalvar inte bör flyttas till en annan besättning innan de uppnått en månads ålder. ÅMHM vill att djurhållaren i fortsättningen ser till att kalvarna är åtminstone en vecka när de köps in.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »