Publicerad: torsdag, 30 juli, 2020 - 06:07Uppdaterad: torsdag, 30 juli, 2020 - 17:11
  • Överläkaren Mogens Lindén uppger att bara i några bekräftade fall har man inte kunnat ange var smittan erhållits. Arkivfoto: Victor Enberg, ÅRTV.

Smittspårningen fungerar bra på Åland

Smittspårningen som görs i samband med att personer testat positivt för covid-19 har hittills fungerat bra på Åland, säger Mogens Lindén, överläkare och vikarierande klinikchef vid hälsocentralen i Mariehamn.

- Av 21 bekräftade fall är det ungefär två eller tre stycken där vi inte kunnat ange var smittan erhållits, men i de flesta fall har man kunnat konstatera att det varit importsmitta, säger Mogens Lindén som också tycker att de som sköter smittspårningen gjort ett klanderfritt arbete.

Enligt Finska Notisbyrån, STT, varierar andelen av framgångsrikt genomförd smittspårning inom landet. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är det under hälften av fallen som kunnat smittspårats, medan det i Lappland spårats framgångsrikt i samband med samtliga bekräftade fall.