Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 29 december, 2021 - 11:19Uppdaterad: onsdag, 29 december, 2021 - 12:44
  • Katinka Holmström vid smittspårningen. Arkivbild.

Smittspårningen är överbelastad

Smittspårningen vid ÅHS har en mycket hög arbetsbelastning.

Sjukskötare Katinka Holmström efterlyser nu åtgärder från landskapsregeringen för att minska smittspridningen.

-Vi önskar att det införs en rekommendation om munskydd och att krogarnas öppettider begränsas. Det säger Katinka Holmström.

Smittspårningen efterlyser också krav på covidtest vid inresa till Åland.

-Vi kan inte ha det så att vi jobbar kvällar och helger för att hinna med smittspårningen samtidigt som samhället är öppet som vanligt, säger Katinka Holmström.

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att det är bäst att hålla sig till de upparbetade rutiner som finns.

-Det är i första hand samarbetsgruppen som har till uppgift att titta på vilka åtgärder som behöver sättas in. Sedan för de en dialog med landskapsregeringen som fattar beslut, säger Veronica Thörnroos.

Samarbetsgruppen med företrädare för landskapsregeringen och ÅHS ska träffas under dagen.

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »