Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 27 februari, 2021 - 17:54Uppdaterad: lördag, 27 februari, 2021 - 18:05
  • Foto: ÅRTV

Smittade nu även inom riskgrupper, äldre och vårdpersonal

Ett flertal personer som tillhör riskgrupper, såväl som hälso- och sjukvårdspersonal, har nu bekräftats smittade av covid-19.

- Smittkedjorna är långa och komplicerade och vi har nu också smitta i fjärde led. Vi har ett flertal smittade som är över 70 år och ett flertal som tillhör riskgrupper, i en större omfattning än vad vi haft tidigare. Även inom ÅHS personal finns flera exponerade och smittade, och hittills har det inte påverkat vår dagliga verksamhet, men vi har behövt arrangera om i arbetsfördelningen, så från dag till dag kan det börja märkas att tider till vården bokas om eller av, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Att hårdare åtgärder nu vidtas är främst för att trygga ÅHS verksamhet.
- Det är förvisso bara en person som just nu vårdas på sjukhus, och den personen behöver inte IVA-vård. Men vi har ändå som ett litet sjukhus ett tydligt incitament för att skärpa våra åtgärder, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Under lördagens presskonferens framkom också att vaccineringen fortlöper enligt plan.
- Vaccineringen i gruppen som är över 80 år är klar och man har kunnat börja vaccinera gruppen som är 75 och äldre, vissa riskgrupper och högprioriterad vårdpersonal, säger Jeanette Pajunen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »