Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 7 juli, 2021 - 11:44Uppdaterad: onsdag, 7 juli, 2021 - 12:10
  • Smakbyn anhåller om detaljplaneändring. Arkivfoto: Johan Ågren.

Smakbyn funderar på konsertlokal

Markägarna för detaljplaneområdet Smakbyn i Kastelholm vill utveckla den södra delen av planområdet för en mångsidig konsert-, utbildnings- och evenemangslokal för att kunna förlänga säsongen på sin verksamhet.

Därför har de anhållit om att Sunds kommun ändrar detaljplanen för området och att Tiina Holmberg godkänns som planerare. Planändringen fordrar ingen utökad byggrätt utan enbart en omdisponering av den som redan finns.

Byggnadstekniska nämnden i Sund behandlade Smakbyns anhållan på sitt senaste möte och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »