Publicerad: torsdag, 26 juli, 2018 - 05:55
  • Mikaela Mäkilä på ÅMHM tar vattenprover. Arkivfoto: Nina Smeds.

Små mängder blågröna alger

- Det finns små mängder blågröna alger vid badstränderna på Åland och några platser med måttliga mängder av alger, men det går bra att bada. Det säger Mikaela Mäkilä som är extra miljöskyddsinspektör vid ÅMHM.

Under måndag, tisdag och onsdag har hon besökt de nio större så kallade EU-badstränderna och de tjugotvå mindre allmänna badstränderna som ÅMHM har tillsyningsansvar över. Mikaela Mäkilä säger man bör vara noga med att se till att små barn och hundar inte sväljer vattnet.

- Det är också bra att duscha efter badet, eftersom algerna kan ge upphov till hudirritationer, säger Mikaela Mäkilä.