Publicerad: fredag, 30 oktober, 2020 - 10:56Uppdaterad: onsdag, 11 november, 2020 - 10:47
  • Ett fotomontage från miljökonsekvensbedömningen av hur Prästösundsbron kunde se ut. Foto: Infrastrukturavdelningen
  • På bilden syns den nya vägdragning som rekommenderades vid byggandet av en bro över Prästösund. Foto: Infrastrukturavdelningen

"Slutnotan för Prästösundsbro mellan 30 och 40 miljoner"

Den Prästösundsbro som landskapsregeringen vill utreda kan kosta runt 40 miljoner euro.
Det säger Ian Bergström, projektchef på infrastrukturavdelningen.

- 400.000 euro är bara ett första steg för att få fram ett beslutsunderlag. Om vi tänker att vi hamnar på en prislapp på mellan 30-40 miljoner för en färdig Prästösundsbro, en kvalificerad gissing baserad på tidigare brobyggen, kan man utgå ifrån att det kostar mellan 1,5-2 miljoner bara att ta fram det underlag som behövs för upphandlingen, säger Ian Bergström.

En Prästösundsbro har diskuterats och utretts sedan 2010 och var en del i den ursprungliga planen för ett fullt utbyggt kortruttssystem.
I januari 2017 fastslog den förra regeringen en miljökonsekvensbedömning för ett sådant projekt, men lade det sedan på is.

- Man ansåg inte då utgående ifrån den nuvärdesanalys som gjordes att projektet var ekonomiskt lönsamt som ett alternativ till Töftöfärjan, utan valde att satsa på östra och västra Föglö i stället, säger Ian Bergström.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »